Zgodność MEGATECH

Działanie z zachowaniem najwyższego poziomu etyki i uczciwości jest podstawową wartością, która kieruje naszym sposobem działania w firmie MEGATECH z naszymi kolegami, Klientami, instytucjami zewnętrznymi i regulacyjnymi, dostawcami oraz innymi interesariuszami w celu rozwoju, innowacji i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Nasz Kodeks Postępowania zawiera standardy postępowania biznesowego, które stanowią podstawę zaangażowania całej naszej Firmy w uczciwość.

Kodeks postępowania Megatech

MEGATECH ma jasne stanowisko: odmawiamy angażowania się w jakąkolwiek działalność, która narusza obowiązujące prawo, wewnętrzne wytyczne lub standardy, które przestrzega MEGATECH – i dotyczy to całej naszej organizacji na całym świecie.

W tym kontekście uczciwość i przejrzystość działań biznesowych MEGATECH jest najwyższym priorytetem. W tym celu firma MEGATECH musi być świadoma wszelkich naruszeń zgodności, w szczególności naruszeń naszego Kodeksu postępowania i etyki w biznesie.

Zgłoszenia potencjalnych naruszeń zgodności można zgłaszać dzwoniąc pod numer +423 23550-12 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres MGT.compliance@mgtindustries.com.

Jeśli wolisz dokonać zgłoszenia anonimowo, możesz skorzystać z poniższego formularza. Otrzymane raporty nie będą śledzone, a nadawcy nie będą automatycznie rejestrowani.

Dziękuję za współpracę!

*Mandatory fields