Dodržování předpisů ve společnosti megatech

Práce na nejvyšší úrovní etiky a integrity je základní hodnotou, která určuje, jak ve společnosti MEGATECH spolupracujeme s našimi kolegy, zákazníky, kontrolnímu orgány, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami, abychom mohli růst, inovovat a vytvářet udržitelné konkurenční výhody. Náš Kodex chování poskytuje standardy obchodního chování, které slouží jako základ pro závazek celé naší společnosti vůči integritě.

Kodex obchodního chování a etiky

MEGATECH má jasnou pozici: Odmítáme se zapojovat do jakémkoliv podnikání, které porušuje příslušné zákony, interní směrnice nebo standardy, k nimž se MEGATECH přihlásil - a to platí pro celou naši organizaci po celém světě.

V tomto kontextu je integrita a transparentnost obchodních operací společnosti MEGATECH nejvyšší prioritou. Za tímto účelem je nutné, aby si společnost MEGATECH uvědomila veškeré možné následky porušení předpisů, zejména porušení našeho Kodexu obchodního chování a etiky.

Hlášení o možném porušení předpisů lze podat na telefonním čísle +423 23550-12 nebo zasláním e-mailu na adresu MGT.compliance@mgtindustries.com.

Pokud dáváte přednost anonymnímu hlášení, můžete použít níže uvedený formulář. Přijaté zprávy nebudou sledovány a odesílatelé nebudou automaticky registrováni.

Děkujeme za spolupráci!

*Povinná pole